Chargen

Chargen

Michael Schnaitt

Zugskommandant 1 Zug

Oberbrandmeister (OBM)

Christoph Dirnberger

Gruppenkommandant 1. Zug 1. Gruppe

Löschmeister (LM)

Thomas Dirnberger

Gruppenkommandant 1. Zug 2.Gruppe

Oberlöschmeister (OLM)

Wolfgang Raml

Gruppenkommandant 1.Zug 3. Gruppe

Löschmeister (LM)

Lorenz Moser

Zugskommandant 2.Zug

Brandmeister (BM)

Stefan Handlfinger

Gruppenkommandant 2.Zug 1.Gruppe

Verwaltungsmeister (VM)

Matthias Enne

Gruppenkommandant 2.Zug 2.Gruppe

Löschmeister (LM)